Talvisäilytys

Veneen talvisäilytys

Meil­lä tal­veh­tii vuo­sit­tain noin sata venet­tä. Säi­ly­tys­ti­laa on yhteen­sä noin 2000 neliö­tä, jos­ta puo­let on läm­mi­tet­ty.

Hal­liem­me sisä­kor­keus on 5 met­riä.

Alu­eel­la on kame­ra­val­von­ta ja häly­tys­jär­jes­tel­mä.

Venei­den lisäk­si säi­ly­täm­me esim. moot­to­ri­pyö­riä ja puu­tar­ha­ko­nei­ta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja kysy lisää!